Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

Η Γ.Σ. του Ερασιτέχνη!


Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ερασιτέχνης για την επικείμενη Γενική Συνέλευση:

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937 που ελήφθη στην συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2021 με αριθμό πρακτικού 59, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00.

Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί λόγω των ειδικών συνθηκών στην ανοικτή αθλητική εγκατάσταση της Άλλης Μεριάς. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα στις 20:00 .

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Διοικητικός Απολογισμός- Απαλλαγή ΔΣ

3) Εγκριση οικονομικού απολογισμού 2020-Απαλλαγή ΔΣ-Έγκριση προϋπολογισμού 2021

4) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2017-2021 -Απαλλαγή ΔΣ

5) Έγκριση εναρμόνισης Καταστατικού με τον Νόμο 4726/2020

6) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής 2021-2024

7) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

8) Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2024.

Στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου που βρίσκονται στην Άλλη Μεριά, σε εμφανές σημείο την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 θα τοιχοκολληθεί κατάσταση με τα ονόματα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι μέχρι και την ημέρα της ΓΣ θα είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι.

Όποιο μέλος δεν εντοπίζει το όνομα του στην κατάσταση έχει δικαίωμα υποβολής εντός δύο ημερών αιτήματος διόρθωσης.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...