Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Γκάμαρης στην Άμφισσα!

Ο Γκάμαρης από Αθήνα ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι με τον Φωκικό στην Άμφισσα.
Βοηθοί του θα είναι οι Γκόσης και Κοκαρίδας από τον ίδιο σύνδεσμο.Είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο τρίο θα διεευθύνουν παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...