Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

Γράφετε εσείς....

Είδατε το άρθρο 19 του σχεδίου νόμου που κατέθεσε ο Γερουλάνος στην Βουλή?

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

"...Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτικές γιά τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως πρός την συμμετοχή οποασδήποτε Α.Α.Ε.* ή Τ.Α.Α. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, επιβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού στην υπαίτια αθλητική ομοσπονδία ή διοργανώτρια αρχή, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. , πρόστιμο ποσού από εκατό (100.000) χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης απαιτείται , επί ποινή απαραδέκτου η προγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί"

* Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία

Τα γνωρίζει και τα δέχεται η FIFA και η UEFA?

Αναγνώστης


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...