Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Ολοκληρώθηκε και η ΑΜΚ!

 
Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στον Ολυμπιακό!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και στο άρθρο 7 του καταστατικού για το μετοχικό κεφάλαιο: «Με την από 14-07-2021 απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής ποσού 231 χιλιάδες ευρώ, διαιρούμενο σε 7.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 30 ευρώ εκάστης. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 360 χιλιάδων ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης».

Ουσιαστικά με την σημερινή δημοσίευση η ΠΑΕ πληρεί κάθε προϋπόθεση που ορίζει ο νέος αθλητικός νόμος και θα λάβει κανονικά μέρος στην νέα Β' Εθνική.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...