Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Απάντησε η ΠΑΕ

Έγγραφο σε ΕΠΟ και Υπουργείο στέλνει η ΠΑΕ με το οποίο γνωστοποιεί πως δεν πρόκειται να γίνει εκκαθάριση στον σύλλογο.
Διαβάστε την ανακοίνωση:


Η «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» έλαβε γνώση της υπ’ αριθ. πρωτ. Κ2-2263 / 17-04-2012 ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης περί καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. (Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών) του υπ’ αριθ. 11528 / 04-04-2012 εγγράφου της ΕΠΟ, δυνάμει του οποίου η ΠΑΕ έχει υποβιβαστεί στην ερασιτεχνική κατηγορία ποδοσφαίρου, λόγω της απαγόρευσης να μετέχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και καλεί την ΠΑΕ να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με σκοπό τον διορισμό εκκαθαριστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 47 επ. 2190/1920 και 111 Ν.2725/1999.


Επί των ανωτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:


Α. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί απαγόρευσής συμμετοχής της «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» στα επαγγελματικά Πρωταθλήματα έχει προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ζητάμε την ακύρωση της από 15-9-2011 απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (εφεξής Ε.Ε.Α.), με την οποία απερρίφθη το αίτημα της «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» περί χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α του Νόμου 2725/1999,. Η συζήτηση της ως άνω απόφασης είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 26ης Απριλίου 2012, οπότε και ανεβλήθη για τη δικάσιμο της 14ης Ιουνίου 2012.


Β. Καθιστούμε γνωστό ότι: με την με αριθ. 334 / 23-04-2012 νέας αίτηση προς την ΕΕΑ η «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» ζητεί την εξέταση του νέου φακέλου αυτής για χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 77Α παρ. 3 του αθλητικού Νόμου 2725/1999 και αναμένει τα πορίσματα της Επιτροπής.


Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα κατά το παρόν χρονικό διάστημα, ουδόλως πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές εκ του νόμου προϋποθέσεις για την λύση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937», τη θέση αυτής σε εκκαθάριση και την διαγραφή της από το ΜΑΕ.


Πέραν των ανωτέρω, επιστολή με το ανωτέρω περιεχόμενο έχει αποσταλεί στο υπουργείο Ανάπτυξης κοινοποιηθείσα και στην ΕΠΟ με στόχο να σταματήσει μία ακόμη προσπάθεια αποπροσανατολισμού και μετάθεσης της προσοχής και του ενδιαφέροντος των φιλάθλων μας και της κοινής γνώμης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...