Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

Μπανανία!

Σε δικαστική μπανανία έχουν μετατρεψεί την αθλητική Ελλάδα ο Χαρίλαος Κλουκινάς και η πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ Λίγκας.
Οι εν λόγω κύριοι χρειάστηκε ακόμα μια φορά να "μαγειρέψουν" το σκεπτικό της απόφασης του υποβιβασμού του Αστέρα,για να γίνουν το πρώτο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο που αναγνωρίζει τον Ολυμπιακό Βόλου ως ομάδα Δ εθνικής 
Η απόφαση του κου Κλουκινά και της παρέας του λέει στο σημείο που αναφέρεται για τον Ολυμπιακό:


"Aπό το συνδυασμό των άρθρων 2, 3 παρ. 1 και 30 παρ. 2 του πειθαρχικού κώδικα της ε.πο, των άρθρων 2, 3, 7, 35 παρ 1 και 36 παρ. 1 του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου (κ.α.π.) επαγγελματικών πρωταθλημάτων, του άρθρου 12 της προκήρυξης του πρωταθλήματος “super league ελλαδα” – αγωνιστική περίοδος 2011-2012 και του άρθρου 131 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 11 του ν. 3057/2002, συνάγεται ότι πειθαρχική εξουσία που ασκείται από όργανο επαγγελματικής ενώσεως, όπως η παρούσα επιτροπή, αποτελεί λειτουργία, που εντάσσεται στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα στον χώρο του σωματειακού ή συμβατικού δικαίου και οριοθετείται από τα απώτατα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας (βλ. σχετικώς και α. μαλάτου, παραδόσεις αθλητικού δικαίου. β΄ έκδοση, σελ. 765).

Aυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκηθεί πειθαρχική εξουσία από αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο (πειθαρχική επιτροπή) σε κάποιο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, που δεν συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην οικεία επαγγελματική ένωση ή σε κάποια ανώνυμη αθλητική εταιρεία που είναι ενεργό μέλος της ενώσεως και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί «συμβαλλόμενο». σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επαγγελματικές ενώσεις) θα ασκούσαν κατʼ ουσίαν, δια των πειθαρχικών οργάνων τους, δημόσια εξουσία.

Yπέρ της θέσεως αυτής συνηγορεί και το άρθρο 29 παρ. 12 ν. 3479/2006, το οποίο θεσπίζει την αυτονομία της επο και ορίζει επί λέξει τα εξής : «Eιδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου όλα τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του αθλήματος της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και των μελών της ρυθμίζονται αυτόνομα από την ε.π.ο. και τα όργανά της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, καθώς και αυτούς που καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, ακόμη και αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις στο ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία. Θέματα οικονομικού ελέγχου για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει ε.π.ο. από το κράτος, ελέγχου νομιμότητας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας υπόκεινται στην αποκλειστική ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους».


Aπό το τελευταίο εδάφιο της παραπάνω διατάξεως, στο οποίο γίνεται λόγος για άσκηση δημόσιας εξουσίας αποκλειστικά από το κράτος, συνάγεται εξ αντιδιαστολής ότι η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας βρίσκεται εκτός της πολιτειακής δικαιοδοτικής λειτουργίας και ότι οριοθετείται από την ιδιωτική αυτονομία.Στην προκειμένη περίπτωση είναι πασίδηλο και κατʼ άρθρο 14 παρ. 4 του δικονομικού κανονισμού λειτουργίας πειθαρχικών επιτροπών της ε.π.ο. λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από την επιτροπή, ότι δυνάμει της από 23-8-2011 απόφασης της επιτροπής επαγγελματικού αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, η πειθαρχικώς εγκαλουμένη
ΠAE «Oλυμπιακοs Bολου» δεν έλαβε το πιστοποιητικό του άρθρου 77α παρ. 3 του ιδίου νόμου και κατά ρητή επιταγή της εν λόγω διατάξεως στερήθηκε του δικαιώματος συμμετοχής στο πρωτάθλημα “super league Eλλαδα” – αγωνιστική περίοδος 2011-2012.

Eπομένως με βάση τις παραπάνω νομικές σκέψεις η επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί επί πειθαρχικών παραβάσεων τόσο της ΠAE «Oλυμπιακοs Bολου», η οποία κατόπιν της παραπάνω αποφάσεως της ε.ε.α. έπαψε να είναι μέλος της “super league ελλαδα”, όσο και οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που συνδέεται καθʼ οιονδήποτε τρόπο με την εν λόγω
ΠAE, όπως φέρεται ότι είναι ο επίσης πειθαρχικώς εγκαλούμενος Aχιλλέας Mπεος.

Βέβαια οι δικαστές ξεχνάνε επιμελώς και επί τούτου κάτι πολύ βασικό.
Ο νόμος που επικαλούνται καταργ
είται ολοκληρωτικά από τον 3479/2006 που ουσιαστικά εδραίωσε το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Αυτό και μόνο το γεγονός αποδικνύει περίτρανα πως ο παραπάνω νόμος για τον οποίον ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ απείλησαν με αποκλεισμό το 2006 το ελληνικό ποδόσφαιρο,καταστρατηγείται προκειμένω να μην καταργηθούν οι κρατικές επιχορηγήσεις του Γερουλάνου.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μπει πλέον σε μια ατραπό αδιέξοδη,από την οποία μόνο με ένα γερό σοκ μπορεί να ξεφύγει.
 

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...