Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Με πλήρες ρόστερ ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα!


Δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός Βόλου στο Διαιτητικό δικαστήριο και θα «κατέβει» με πλήρες ρόστερ στο πρωτάθλημα της SL2 κατηγορίας.

δικαιώθηκαν και η ανάκληση των δελτίων κρίθηκε άκυρη, με μια απόφαση που είχε ληφθεί από την ΕΙΜ ύστερα από την προσφυγή της ΑΕΛ και βάσει της οποίας οι εν λόγω ομάδες τιμωρούνταν με περιορισμό μεταγραφών και ανάκληση δελτίων λόγω μη αδειοδότησής τους από την αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

 

Β) Την από 20.10.2021 πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ” υπέρ των ως άνω εκκαλούντων και κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 538/06.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ΄ουσία την ως άνω πρόσθετη παρέμβαση

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου ποσού εκατό (100,00) ευρώ και την εισαγωγή στο ταμείο της Ε.Π.Ο. ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ, που αμφότερα καταβλήθηκαν με το υπ΄αριθμ. ΣΕΙΡΑ Α΄ 5283/2021 διπλότυπο της Ε.Π.Ο.ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ουσιαστικά την ως άνω έφεση.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 538/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς τους εκκαλούντες ποδοσφαιριστές.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών των ως άνω εκκαλούντων ποδοσφαιριστώντιμωλία των διαδίκων Α ) την από 18.10.2021 έφεση των εκκαλούντων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών 1) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΚΑΚΗ 2) ANTHONY MOUNIER (Αντονί Μουνιέ) 3) BRUNO BRAHIMA KONE (Μπρούνο Μπραχιμά Κονέ) 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΣΝΙΑΔΗ 5) ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ 6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΝΤΖΑ 7) ΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΠΑ 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΛΗ-ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ και 9) FLOSARD MACI (Φλοσάρντ Μάλτσι) της ΠΑΕ με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10) ΘΩΜΑ ΓΡΑΙΚΟΥ 11) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ 12) IGOR FILIPOVIC (Ιγκόρ Φιλίποβιτς) και 13) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΒ της ΠΑΕ με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937” 14) TZLIL NEHEMYA (Τζλιλ Νεχέμυα) 15) IRAKLI MAISURADZE (Ηράκλη Μαϊσουράντζε) 16) SLAVEHO SHOKOLAROV (Σλάβκο Σοκολάροφ) 17) ΜΑΡΚΟΥ ΝΤΟΥΝΗ και 18) ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ της ΠΑΕ με την επωνυμία “ΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο ΑΣΤΗΡ” 19) ΚΕΝΑΝ ΜΠΑΡΓΚΑΝ 20) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 21) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 22) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΙΤΚΑ 23) OUSMANE SOUNTOURA (Ουσμάν Σουντουρά) και 24) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΝΟΠΑΠΠΑ της ΠΑΕ με την επωνυμία “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΕ” κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο. και

Β) Την από 20.10.2021 πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ” υπέρ των ως άνω εκκαλούντων και κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 11.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 22705/13.10.2021 έφεση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937”, καθώς και την από 15.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 23149/18.10.2021 έφεση της ίδιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937”, κατά του αυτού εφεσίβλητου τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της αυτής 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ΄ ουσία τις εφέσεις.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 539/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς την εκκαλούσα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937”, κατά το προσβαλλόμενο αυτής μέρος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα τέσσερα (4) δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία “Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937” και δη των ποδοσφαιριστών της: 1) Θ.ΓΡΑΙΚΟΥ, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1208504, 2)Δ. ΣΤΑΜΟΥ, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1185822, 3) I.FILIPOVIC, με αρ.δελτ. Ε.Π.Ο. 1506607 και 4)Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΟΒ, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1192615.


\

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...