Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Μονόδρομος η αλλαγή ΑΦΜ;

Το VolosFans βάζει στο μικροσκόπιο τον νέο ΚΑΠ ενόψει των εξελίξεων που «τρέχουν» στην ομάδα.
Είναι μονόδρομος η αλλαγή ΑΦΜ για να απαλλαγεί η ομάδα από τα χρέη;

Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ (αν τελικά βέβαια ισχύσει αφού στην Ελλάδα βρισκόμαστε) έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.


  • Σενάριο 1 (αποχώρηση της ομάδας)


Ας δούμε λοιπόν καταρχήν τι ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης της ομάδας από την football league.

Άρθρο 3.
Αποχώρηση ομάδας από πρωτάθλημα σε εξέλιξη
1. α) Ομάδα που θα αποχωρήσει από πρωτάθλημα όταν αυτό είναι σε εξέλιξη, είτε με
δική της απόφαση είτε για οποιονδήποτε λόγο που θεωρείται, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς, ως αποχώρηση, τιμωρείται
i. με άμεσο υποβιβασμό στην αμέσως κατώτερη κατηγορία αυτής που θα
υποβιβάζονταν σε περίπτωση αγωνιστικού υποβιβασμού
ii. με αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το πρωτάθλημα της κατηγορίας που θα
μετάσχει
iii. με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, στην περίπτωση που η
ομάδα αυτή είναι Π.Α.Ε. και χίλια (1.000,00) Ευρώ στην περίπτωση που
είναι ερασιτεχνικό σωματείο

Τι σημαίνει αυτό;Αν ερμηνεύσουμε αυτολεξεί ,αν ο Ολυμπιακός Βόλου αποχωρήσει θα πρέπει να υποβιβαστεί στην Α' ΕΠΣΘ. Επιπλέον θα τιμωρηθεί με 50.000 ευρώ πρόστιμο.

Εφόσον η ομάδα που αποχωρήσει από το πρωτάθλημα είναι Π.Α.Ε., οι μέτοχοι και τα
μέλη της διοίκησης αυτής, δεν δικαιούνται, για την επόμενη, από την ημερομηνία
οριστικής αποχώρησης, πενταετία να μετέχουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους, έως δευτέρου
βαθμού, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην μετοχική σύνθεση ή την διοίκηση Π.Α.Ε. ή
Σωματείου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017


Στις περιπτώσεις των άρθρων 2 και 3 αν η υποβιβασθείσα ομάδα είναι Π.Α.Ε. και το ιδρυτικό
της σωματείο πετύχει εκ νέου τον αγωνιστικό του προβιβασμό σε επαγγελματική κατηγορία η
νέα Π.Α.Ε. που θα ιδρύσει, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της
υποβιβασθείσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος, θα ευθύνεται για τις
ποδοσφαιρικές οφειλές που θα τελεσιδικήσουν έως τον προβιβασμό του ερασιτεχνικού
σωματείου (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές,
γυμναστές και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFA,
UEFA), τις οποίες έχει δημιουργήσει η Π.Α.Ε που υποβιβάστηκε, σε ποσοστό 50%,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την υποβιβασθείσα ΠΑΕ. Η καταβολή των οφειλών αυτών
θα γίνει με τον προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς της ΕΠΟ τρόπο, ενώ η συμμόρφωση της
νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο αδειοδότησης
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του

Τι σημαίνουν τα παραπάνω;
Πως ο Ολυμπιακός Βολου ΔΕΝ θα απαλλαχτεί ποτέ από τα χρέη προς αθλητές παρά μόνο από το 50% αυτών των χρεών ,όσα χρόνια και αν παραμείνει στην Γ ' εθνική.Αν υποθέσουμε λοιπόν πως τα χρέη είναι περίπου 600.000 ευρώ προς τους ποδοσφαιριστές (μαζί με το πρόστιμο Τικάο) ,αν ο Ολυμπιακός Βόλου προβιβαστεί σε επαγγλματική κατηγορία θα πρέπει να πληρώσει τα μισά σύν τα 50.000 ευρώ πρόστιμο.


  • Σενάριο 2 (αγωνιστικός υποβιβασμός)

Ας δούμε τώρα τι ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης της ομάδας από την football league.


Άρθρο 5.
Αγωνιστικός υποβιβασμός/ λύση – εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση αγωνιστικού υποβιβασμού ΠΑΕ σε ερασιτεχνική κατηγορία, η εταιρεία
λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το στάδιο της
εκκαθάρισης μπορεί να κρατήσει από 6 μήνες έως ένα (1) χρόνο.
2. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης απαγορεύεται να επανασυσταθεί η ίδια
με την υποβιβασθείσα ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία, δηλαδή εταιρεία με την ίδια ή
ανάλογη επωνυμία, η οποία θα περιέχει ένα βασικό στοιχείο της προηγούμενης, με το
ίδιο σήμα (έμβλημα), την ίδια έδρα κ.λ.π.
3. Εφόσον έχει περαιωθεί νόμιμα η εκκαθάριση και υφίστανται οι αγωνιστικές
προϋποθέσεις το Σωματείο μπορεί να ιδρύσει νέα Π.Α.Ε. και να αγωνιστεί σε
επαγγελματική κατηγορία από την επόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο.

4. Η νέα Π.Α.Ε. που θα ιδρυθεί, θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές (ήτοι
ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και
γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFA, UEFA),
τις οποίες έχει δημιουργήσει η ΠΑ.Ε που υποβιβάστηκε σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) αυτών. Η καταβολή των οφειλών αυτών θα γίνει με τον προβλεπόμενο από τους
Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. τρόπο, ενώ η συμμόρφωση της νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην
υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο αδειοδότησης σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κανονισμό του.
5. Αν μετά το πέρας της τριετίας δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, το Σωματείο δύναται
να ιδρύσει νέα ΠΑΕ. Η νέα ΠΑΕ που θα ιδρυθεί θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές
οφειλές (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές,
γυμναστές και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια, Ομοσπονδία,
FIFA, UEFA), τις οποίες έχει δημιουργήσει η ΠΑ.Ε που υποβιβάστηκε και διαλύθηκε, εις
ολόκληρον με αυτήν και σε ποσοστό 50% αυτών. Η καταβολή των οφειλών αυτών θα
γίνει με τον προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς της ΕΠΟ τρόπο, ενώ η συμμόρφωση
της νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο

αδειοδότησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του.


Ακόμα και με αγωνιστικό υποβιβασμό η νέα ΠΑΕ δεν απαλλάσσεται των χρεών της προς ποδοσφαιριστές παρά μόνο από το 50% αυτών.

Το αν θα παραμείνει ένα ή τρία χρόνια εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα που θα πραγματοποιήσει την εκκαθάριση.Αν δεν καταφέρει να την πραγματοποιήσει μέσα στον πρώτο χρόνο αυτή θα γίνει αυτόματα μετά από τρία χρόνια παραμονής στην Γ' Εθνική.

Σε κάθε περίπτωση όμως (ακόμα και με την τριετή παραμονή) ,αν επανέλθει σε επαγγελματική κατηγορία θα πρέπει να εξοφλήσει το 50% των χρεών προς αθλητές.

Συνοψίζοντας βλέπουμε πως αν η ομάδα πέσει «εθελοντικά» πηγαίνει Α' ΕΠΣΘ και απαλλάσσεται από το 50% των χρεών.
Αν πάλι πέσει αγωνιστικά ,η ομάδα πηγαίνει στην Γ' Εθνική και απαλλάσσεται επίσης από το 50% των χρεών ανεξάρτητα αν θα παραμείνει ένα ή δέκα χρόνια στην Γ΄Εθνική.

Συμπερασματικά ,ο μοναδικός τρόπος για ΠΛΗΡΗ απαλλαγή από τα χρέη είναι η εξαγορά νέου ΑΦΜ.
Σε διαφορετική περίπτωση τα χρέη του παλαιού ΑΦΜ θα πρέπει να πληρωθούν αν και όταν η ομάδα ξανανέβει σε επαγγελματική κατηγορία.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...