Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Τι μέλλει γενέσθαι....

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ ο Ολυμπιακός πρέπει να παραμείνει στην Γ' Εθνική τρία χρόνια.
Μετά τις αλλαγές στο Κ.Α.Π. για να διαγράψει μία αποχωρήσασα ομάδα χρέη θα πρέπει να παραμείνει στην ερασιτεχνική κατηγορία για τρία χρόνια.

Το VolosFans στην προσπάθεια να ερμηνεύσει τον Κ.Α.Π. έρχεται στο συμπέρασμα πως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.


Τι λέει ακριβώς ο Κ.Α.Π της ΕΠΟ για την αποχώρηση ομάδας...

"
Ομάδα που θα αποχωρήσει από πρωτάθλημα όταν αυτό είναι σε εξέλιξη, είτε με δική της απόφαση είτε για οποιονδήποτε λόγο που θεωρείται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ως αποχώρηση, τιμωρείται

i. με άμεσο υποβιβασμό στην αμέσως κατώτερη κατηγορία αυτής που θα υποβιβάζονταν σε περίπτωση αγωνιστικού υποβιβασμού

ii. με αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το πρωτάθλημα της κατηγορίας που θα μετάσχει

iii. με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, στην περίπτωση που η ομάδα αυτή είναι Π.Α.Ε. και χίλια (1.000,00) Ευρώ στην περίπτωση που είναι ερασιτεχνικό σωματείο


β) Τα αποτελέσματα των αγώνων, τους οποίους η ομάδα έδωσε στο πρωτάθλημα που μετέχει μέχρι την ημέρα της αποβολής της, είναι ισχυρά. Από την ημέρα αποχώρησης της και έως τη λήξη της διοργάνωσης όλοι οι αγώνες της θεωρείται ότι έχουν κερδηθεί από τις αντίπαλες ομάδες με σκορ 3-0 και υπολογίζονται για την έκτιση ποινών μόνο των αντιπάλων ομάδων.

2. Εφόσον η ομάδα που αποχωρήσει από το πρωτάθλημα είναι Π.Α.Ε., οι μέτοχοι και τα μέλη της διοίκησης αυτής, δεν δικαιούνται, για την επόμενη, από την ημερομηνία οριστικής αποχώρησης, πενταετία να μετέχουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους, έως δευτέρου βαθμού, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην μετοχική σύνθεση ή την διοίκηση Π.Α.Ε. ή Σωματείου.


Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 "


Για τις υποχρεώσεις της νέας ΠΑΕ αναφέρει το άρθρο 4:

«Στις περιπτώσεις των άρθρων 2 και 3 αν η υποβιβασθείσα ομάδα είναι Π.Α.Ε. και το ιδρυτικό
της σωματείο πετύχει εκ νέου τον αγωνιστικό του προβιβασμό σε επαγγελματική κατηγορία η
νέα Π.Α.Ε. που θα ιδρύσει, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της
υποβιβασθείσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος, θα ευθύνεται για τις
ποδοσφαιρικές οφειλές που θα τελεσιδικήσουν έως τον προβιβασμό του ερασιτεχνικού
σωματείου (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές,
γυμναστές και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFA,
UEFA), τις οποίες έχει δημιουργήσει η Π.Α.Ε που υποβιβάστηκε, σε ποσοστό 50%,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την υποβιβασθείσα ΠΑΕ. Η καταβολή των οφειλών αυτών
θα γίνει με τον προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς της ΕΠΟ τρόπο, ενώ η συμμόρφωση της
νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο αδειοδότησης
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν από την αγωνιστική περίοδο 2016/2017

Αν η ομάδα δεν προβιβαστεί την πρώτη χρονιά τότε μεταβαίνουμε στο άρθρο 5 όπου μιλάει για τις ομάδες που δεν έχουν κάνει εκκαθάριση.

Εκεί αναφέρεται πως:

«Αν μετά το πέρας της τριετίας δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, το Σωματείο δύναται να ιδρύσει νέα ΠΑΕ. Η νέα ΠΑΕ που θα ιδρυθεί θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFA, UEFA), τις οποίες έχει δημιουργήσει η ΠΑ.Ε που υποβιβάστηκε και διαλύθηκε, εις ολόκληρον με αυτήν και σε ποσοστό 50% αυτών. Η καταβολή των οφειλών αυτών θα γίνει με τον προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς της ΕΠΟ τρόπο, ενώ η συμμόρφωση της νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο αδειοδότησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του.»

Χωρίς να διαθέτουμε δικηγορικές γνώσεις σύμφωνα με την δική μας ερμηνεία στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα στο να παραμείνει η ομάδα για τρία τουλάχιστον χρόνια στην Γ' Εθνίκη ,εφόσον έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την εκκαθάριση αφού ΔΕΝ θα απαλλαχτεί από τα χρέη σε ποδοσφαιριστές εξ' ολοκλήρου αλλά μόλις στο 50% .
Αν μάλιστα προσθέσει κάποιος και τα 50.000 ευρώ πρόστιμο που θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΠΟ τότε το ποσό που μαζεύεται για την αναβίωση της ομάδας μάλλον είναι απαγορευτικό.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...